Järnvägen Växjö – Västervik

Genom socknen har järnvägen mellan Växjö och Västervik gått. Järnvägen har bytt namn ett flertal gånger alltefter att sträckan blev längre och vid ägarbyten. Första nament var Växjö – Klavreströms Järnväg (WKJ), sedan Växjö – Klavreström – Åseda Järnväg (VKÅJ), därefter Växjö – Virserums Järnväg (VVJ) och sedemera Växjö – Åseda – Hultsfreds Järnväg (VÅHJ). Sträckan Hultsfred – Västervik ägdes av Norsholm – Västervik – Hultsfreds Järnvägar (NVHJ)

Klavreströms bruk var i stort behov av förbättrade transportmöjligheter. 1874 hade Växjö fått en järnvägsförbindelse med Karlskrona vilket ledde till en utredning angående hur transport mellan Klavreström och Växjö skulle kunna förbättras. Flera förslag framlades i slutet av 1880-talet och den 18 april 1892 upprättades Växjö – Klavreström järnvägsaktiebolag. Banbygget startades 1894 och järnvägen kunde öppnas upp för trafik 1 december 1895 med en hastighet på upp till 25 km i timmen. Detta firades med en invigning vid Klavreströms station.

Nästa förlängning av järnvägen blev mot Åseda. Byggnationen startade i maj 1900 och den 7 januari 1902 började godstrafik rulla varefter sträckan kunde invigas den 26 juni 1902. Socknen hade nu 3 stationer: Klavreström, Norrhult och Flybo. Den 23 december 1911 förlängdes järnvägen till Virserum, därefter invigdes nästa sträcka till Hultsfred den 5 december 1922. Nu var linjen färdigbyggd då det redan fanns en linje mellan Västervik och Hultsfred som man nu kunde sammanbyggas med.

1941 förstatligades bolaget och SJ kom att lägga ner all persontrafik från den 20 augusti 1984 och godstrafik från 3 februari 1986. Föreningen Rädda Smalspåret kom att starta Växjö-Hultsfred-Västervik Järnvägsaktiebolag (VHVJ). Företaget gick i konkurs 1992 och spåret kom att delas upp på flera ägare. Västerviks kommun kom att rusta upp smalspårsbangården 2000 och det går nu tåg sommartid mellan Hultsfred och Västervik. Efter att Småländska Smalspåret AB försatts i likvidation tvingades man att sälja sträckan Åseda-Växjö till Uppvidinge kommun. Sträckan hade byggnadsminnesförklarats 1998, kommunen var dock för en gångs skull snabb och lade ut rivning på entreprenad. Sträckan Åseda-Växjö revs 2002, trots byggnadsminnesförklaringen. Därmed tog järnvägens historia i socknen slut ungefär samtidigt som järnvägen nationellt och internationellt nu upplever en stor renessans och ses som ett av de viktigaste transportmedlen för framtiden (Källa: Historiskt.nu)

Bilder från järnvägen:

Arbetslag vid Flybo station
Arbetslag vid Flybo station
Krocketspel framför järnvägsstationen i Norrhult
Krocketspel framför järnvägsstationen i Norrhult

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *