Klavreströms skola 1907

Klavreströms skola 1907

Klavreströms skola 1907

Klavreströms skola 1907. Klicka på bilden för en större version för att kunna se barnens ansikten tydligare. Originalet finns hos hembygdsföreningen och på baksidan står följande antecknat:

”Till Nottebäcks hembygdsförening. Fotografi av Klavreströms gamla skola taget hösten 1907. Till höger syns lärarbostaden och till vänster skolans enda lärosal som måste rymma såväl den unga lärarinnan som de fyrtioåtta skolbarnen som syns på kortet. 1907 påbörjades omläggning till sexårig heltidsläsning istället för som tidigare s.k. halvtidsläsning, vilket innebar en termin per år plus läxor och skolförhör den övriga tiden. Bakom skolan skymtar uthuset där man från 1908 års kort kan se den nye skolsalen som färdigbyggts för första och andra årskursens undervisning. Lärarinna var då Hilma Alexandersson från Merhult och lärare för de äldre barnen C. V. Lundin som f.ö. fullföljde hela sin lärargärning inom Nottebäcks församling. Överlämnat av Margit Liljegren den 28/9 1998. Margit är flickan närmast svarta knutstolpen.”

Skolfoto 1907 nummer 1

1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: Margit Liljegren, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________,

Skolfoto 1907 nummr 2

12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________,

Skolfoto 1907 nummer 3

21: ________________, 22: ________________, 23: Kan eventuellt vara Elisabeth (Lisa) Hammagren, född 1899, 24: ________________, 25: ________________, 26: ________________, 27: ________________, 28: ________________, 29: ________________, 30: ________________, 31: ________________, 32: Hilma Alexandersson,

Skolfoto 1907 nummer 5

33: ________________,34: ________________, 35: ________________, 36: ________________, 37: ________________, 38: ________________, 39: ________________, 40: ________________, 41: ________________,

Skolfoto 1907 nuumer 4

42: ________________, 43: ________________, 44: ________________, 45: ________________, 46: ________________, 47: ________________, 48: ________________, 49: ________________, 50: ________________,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *