Konfirmander i Nottebäck 1952-53

Konfirmanderna Nottebäck-Granhult 1952-53

Konfirmander i Nottebäcks kyrka 1952-53. Tack till Iréne Albinsson för fotot. Klicka på bilden för större version.

Konfirmanderna Nottebäck-Granhult 1952-53 med namn

1 Elith Rasmusen, 2 Erling Kroon, 3 Ulf Stenfel, 4 Ragnar Palmquist, 5 Ingemar Eriksson, 6 Lennart Klaesson, 7 Tord Pettersson, 8 Jan-Enar Henrysson, 9 Arne Bäckstrand, 10 Alf Bäckstrand, 11 Sten Åke Kristiansson, 12Birger Ottosson, 13 Bengt Göran Sjöholm, 14 Birger Karlsson, 15 Ingrid Axelsson, 16 Birgitta Bagge.,17Alice Knutsson,
18 Gunvor Mobeck, 19 Berit Israelsson, 20 Gudrun Pettersson, 21 Sonja Nyrén, 22 Arnold Rosberg.,23 Bo Åkerström, 24 Ingalill Johansson, 25Inga Nilsson, 26 Berit Fransson, 27 Vairis Aronsson,  28 Nils-Axel Enefält,  29 Hjördis Oskarsson, 30 Gerd Johansson, 31 Iréne Gustavsson, 32 Monica Karlsson.