Konfirmandåterträff 1961

Konfirmandåterträff 1961
Konfirmandåterträff 1961

Troligen en konfirmandåterträff i Nottebäcks kyrka. Originalet finns hos Nottebäcks hembygdsförening.

Stående från vänster: 1: Robert Karlsson, 2: ________________, 3: ________________, 4: Emil Johansson, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: Johan Emil Svensson, 9: ________________, 10: Axel Säll

Sittande från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: Elida Lilja, 4: Alma Karlsson, 5: Nils-Axel Enefält, (kyrkoherde från 1953), 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________

Konfirmander 1956

Konfirmander 1956
Konfirmander 1956

Konfirmander i Nottebäcks kyrka 1956. Klicka på bilden för en större version. Tack till Vivi Almström för fotografiet (hennes bror är nr 7 på bilden).

Konfirmander i Nottebacks kyrka 1956 nummer

1: Sigvard Rickardsson, 2: Sven Stéen, 3: Lennart Karlsson, 4:Svend Rasmussen, 5: Jerry Andersson, 6: Leif Carlsson, 7: Sven-Evert Jonasson, 8: Bo Johansson, 9: ________________, 10:Stefan Leske, 11: Lars-Olof Petersson, 12: Göran Gustavsson, 13:Taivo Heinmets, 14: ________________, 15: ________________, 16:Bernt Karlsson, 17: Marianne Gustavsson, 18: ________________, 19: ________________, 20: Naimy Andersson, 21: ________________, 22: Nils Axel Enefält, 23: Monika Engebretsen, 24: Ann-Margret Hugosson, 25:Eivor Johansson, 26: Laila Melkersson, 27: Anita Ekelund, 28: ________________, 29: ________________,

Följande finns med på fotot men har inte placerats:  Hans Niesel, Eva-Karin Erixon, Evert Petersson, Göran Svensson, Gunnel Svensson och Ingegerd Svensson.

Konfirmander 1952

Konfirmander 1952
Konfirmander 1952

Konfirmander i Nottebäcks kyrka 1952. Klicka på bilden för en större version. Tack till Vivi Almström (nr 13 på bilden) för fotografiet.

Konfirmander i Nottebacks kyrka 1952 nummer

1: Göran Karlsson (Birgersson), 2: Tord Ekbring, 3: Rune Gustavsson, 4: Jan-Åke Karlsson (Birgersson), 5: Bengt-Olof Strand, 6: Sigvard Johansson, 7: Börje Pettersson, 8: Åke Blomgren, 9: Nils Rapp, 10: Antony Söderberg, 11: Bernt Magnusson, 12: Lennart Magnusson, Flybo, 13: Vivi (Viola) Jonasson Almström, 14: Monica Hammargren, 15: Pastor Haggren, 16: Evy Nyrén, 17: Lisbet Leske, 18: Kaljo Part, 19: Inge Hugosson, 20: Göte Stenfeldt, 21: Marianne Svensson, 22:Brigitta Johansson, 23: Margareta Fransson, 24: Marianne Sandell, 25: Lill-Britt Book, 26: Sonja Carlsson, Klavreström, 27: Margareta Bergström, 28:Ingeborg Blomqvist, 29: Barbro Fransson,

Följande finns med på fotot med har inte placerats: Göran Carlsson, Jan-Åke Karlsson, Bengt-Olof Strand, och Lennart Johansson

Konfirmander i Nottebäcks kyrka, okänt år

Konfirmander i Nottebäcks kyrka, okänt år
Konfirmander i Nottebäcks kyrka, okänt år

Konfirmander i Nottebäcks kyra, okänt vilket år. Klicka på bilden för en större version. Originalet finns hos hembygdsföreningen. Fotograf är Ester Brogårdh Wäxiö

Konfirmander okanda 2 nummer 1

1: ________________, 2: Lennart Fransson, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________, 21: ________________,22: ________________, 23: ________________, 24: ________________, 25: ________________, 26: ________________, 27: ________________, 28: Dora Sönnerstedt född 1909, 29: ________________, 30: ________________,

Konfirmander okanda 2 nummer b

31: ________________, 32: ________________, 33: ________________, 34: ________________, 35: ________________, 36: ________________, 37: ________________, 38: Birger Johansson, 39: ________________, 40: ________________, 41: ________________, 42: ________________, 43: ________________, 44: ________________, 45: ________________, 46: ________________, 47: ________________, 48: ________________, 49: ________________, 50: ________________, 51: ________________, 52: ________________, 53: ________________, 54: ________________, 55: ________________, 56: ________________, 57: ________________, 58: ________________,

Konfirmander, okänt år

Konfirmander, okänt år
Konfirmander, okänt år

Konfirmander i Nottebäck, okänt vilket år. Klicka på bilden för en större version. Originalet finns hos hembygdsföreningen. Fotograf är Forthmeiier Wexiö. På fotot har någon skrivit Carlsson.

Konfirmander okant ar 2 nummer a

1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6:Sven Henning Almqvist (f 1894), 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________, 21: ________________, 22 ________________, 23: ________________

Konfirmander okant ar 2 nummer b

24: ________________, 25: ________________, 26: ________________, 27: ________________, 28: ________________, 29: ________________, 30: ________________, 31: ________________, 32: ________________, 33: ________________, 34: ________________, 35: ________________, 36: ________________, 37: ________________, 38: ________________, 39: ________________, 40: ________________, 41: ________________, 42: ________________, 43: ________________, 44: ________________, 45: ________________, 46: ________________, 47: ________________, 48: ________________, 49: ________________, 50: ________________,

Konfirmander, okänt år

Konfirmander, okänt år
Konfirmander, okänt år

Konfirmander i Nottebäck, okänt vilket år. Klicka på bilden för en större version. Originalet finns hos hembygdsföreningen. Fotograf är Forthmeiier Wexiö

Konfirmander okant ar nummer 1

1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________,15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________, 21: ________________, 22 ________________, 23: ________________, 24: ________________, 25: ________________, 26: ________________, 27: ________________, 28: ________________, 29: ________________, 30: ________________, 31: ________________,

Konfirmander okant ar nummer 2

32: ________________, 33: ________________, 34: ________________, 35: ________________, 36: ________________, 37: ________________, 38: ________________, 39: ________________, 40: ________________, 41: ________________, 42: ________________, 43: ________________, 44: ________________, 45: ________________, 46: ________________, 47: ________________, 48: ________________, 49: ________________, 50: ________________, 51: ________________, 52: ________________, 53: ________________, 54: ________________, 55: ________________, 56: ________________, 57: ________________, 58: ________________,

Konfirmander i Nottebäcks kyrka, okänt år

Konfirmander i Nottebäcks kyrka, okänt år
Konfirmander i Nottebäcks kyrka, okänt år

Konfirmander i Nottebäcks kyra, okänt vilket år. Klicka på bilden för en större version. Originalet finns hos hembygdsföreningen. Fotograf är Widén i Växjö

På fotot återfinns:

Översta raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________, 21: ________________,

Mellersta raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________,

Nedre raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________

Konfirmander, troligen år 1913

Konfirmander, okänt år
Konfirmander, okänt år

Konfirmander, okänt vilket år. Klicka på bilden för en större version. Originalet finns hos hembygdsföreningen. Någon som vet mer?

På fotot återfinns:

Översta raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________,

2a raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: Ottilia Karlsson Pihl, född 1899-08-23 i Mo Granhult död i USA Benson Minn 1978-05-20, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________,

3e raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________,

Nedersta raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________,

 

Stående längst ut till höger: ________________,

Konfirmander 1914

Konfirmander 1914
Konfirmander 1914

Konfirmander, 1914. Klicka på bilden för en större version. Originalet finns hos hembygdsföreningen. Antecknat på baksidan: ”Till Nottebäcks hembygdsförening. Prosten Bergdahl med Nottebäcks konfrimander 1914. M. L. Sittande framme från vänster. Överlämnat av Margit Liljegren 28/9 1998” Fotograf var Forthmeiier Wexiö.

Konfirmander 1914 nummer

1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________, 21: ________________,22: ________________, 23: ________________, 24: ________________,25: ________________, 26: ________________, 27: ________________,28: ________________, 29: ________________, 30: ________________, 31: ________________, 32: ________________, 33: ________________,34: Margit Liljegren, 35: ________________, 36: ________________,37: ________________, 38: ________________, 39: ________________,40: ________________, 41: ________________, 42: ________________, 43: ________________, 44: ________________, 45: ________________,46: Prosten Bergdal, 47: ________________

Konfirmander i Nottebäcks socken 1911

Konfirmander i Nottebäcks socken 1911
Konfirmander i Nottebäcks socken 1911

Konfirmander i Nottebäcks socken 1911. Fotot är taget utanför missionshuset i Norrhult. Klicka på bilden för en större version. Prosten Begdahl från Åseda ledde undervisningen. Överlämnat av Margit Liljegren 28/9 1998. Originalet finns hos hembygdsföreningen.

På fotot återfinns:

Översta raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: Einar Svensson från Ödegården, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________,

Mellersta raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9:Edit Sandberg gift Hultqvist (född 1897), 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________,

Nedre raden från vänster: 1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: Prosten Bergdahl