Kategoriarkiv: Bebyggelse

Krocketspel framför järnvägsstationen i Norrhult

Krocketspel framför järnvägsstationen i Norrhult
Krocketspel framför järnvägsstationen i Norrhult

Krocketspel framför järnvägsstationen i Norrhult. Klicka för större bild.

Bild 57 nummer a Krockspel framfor jarnvagsstationen

Personer: 1: _________________, 2: _________________, 3: _________________, 4: _________________, 5: _________________, 6: _________________, 7:, _________________, 8: _________________, 9: _________________

 

Bild 57 nummer b Krockspel framfor jarnvagsstationen

10:, _________________, 11: _________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________,

På baksidan av fotografiet finns några namn antecknade. Kan dessa namn måhända ha något med personerna på bilden att göra

Bild 57 B stor

Klavreströms skola 1908

Klavreströms skola 1908

Klavreströms skola 1908

Klavreströms skola 1908. Klicka på bilden för en större version för att kunna se barnens ansikten tydligare. Originalet finns hos hembygdsföreningen och på baksidan står följande antecknat: ”Skolan i Klavreström år 1908, där den nya tillbyggnaden syns längst till vänster. Lärare var Hilma Alexandersson och C.V. Lundin. Trea och fyra till vänster om lärare Lundin står min syster Märta Säll och jag. Till Nottebäcks hembygdsförening. Överlämnat av Margit Liljegren 28/9 1998″

Klavrestroms skola 1908 nummer 1

1: ________________, 2: ________________, 3: ________________, 4: ________________, 5: ________________, 6: ________________, 7: ________________, 8: ________________, 9: ________________, 10: ________________, 11: ________________, 12: ________________, 13: ________________, 14: ________________, 15: ________________, 16: ________________, 17: ________________, 18: ________________, 19: ________________, 20: ________________, 21: ________________, 22: ________________, 23: ________________, 24: ________________,25: ________________, 26: ________________, 27: ________________,

Klavrestroms skola 1908nummer 2

28: ________________, 29: ________________, 30: ________________, 31: ________________,  32:________________, 33: ________________,34: ________________, 35: ________________, 36: ________________, 37: ________________, 38: ________________, 39: ________________, 40: ________________, 41: ________________, 42: ________________, 43: ________________, 44: ________________, 45: ________________, 46: ________________, 47: ________________, 48: ________________, 49: ________________, 50: ________________, 51: ________________, 52: ________________, 53: ________________, 54: ________________, 55: ________________, 56: ________________, 57: ________________, 58: ________________, 59: ________________, 60: ________________, 61: ________________, 62: Hilma Alexandersson, 63: ________________,64: ________________,

Klavrestroms skola 1908 nummer 3

65: C.V. Lundin, 66: ________________, 67: ________________, 68: ________________,69: ________________, 70: ________________, 71: ________________,72: ________________, 73: ________________, 74: ________________,

Klavrestroms skola 1908 nummer 4

75: ________________, 76: ________________, 77: ________________, 78: ________________, 79: ________________, 80: ________________, 81: ________________, 82: ________________, 83: ________________, 84: ________________, 85: ________________, 86: ________________,

Flybos skola

Flybos skola
Flybos skola

Skolan i Flybo. Klicka på bilden för en större version.

Olle Melkersson skriver i ett inlägg den 19 augusti 2013:

Synd att denna vackra byggnad är borta. Många goda minnen är förknippade med Flybo skolan från mina 7 skolår där (1938-45). Under de åren var jag ensam skolpliktig från Västorp, men alla mina syskon (5) hade också varit elever där och alla hade vi samma lärare. Vår ”fröken” i ”småskolan” hette Sigrid Axelsson, som hade klasserna 1 och 2. Hon kom till Flybo 1921 och tjänstgjorde där tills skolan lades ner. De sista åren var hon lärare i Klavreström. I ”folkskolan” undervisades årskurserna 3-7 tillsammans av vår lärare, Herman Johansson. Småskolan hade sin sal till höger och folkskolan sin till vänster. Mellan salarna fanns ett omklädningsrum, som också tjänade som ”gymnastiksal” och matsal, där vi åt våra medhavda smörgåsar med mjölk ev. chokladmjölk. Båda skolsalarna hade höga fönster och en stor kamin med vedlår. Vid behov var det ordningsmännen som såg till att elden underhölls, men det var lärarna som tände på morgonen. Vid sidan av kaminen var orgeln skolsalens centrum, eftersom varje dag inleddes med psalmsång till orgelmusik. När vi skrev användes bläckpennor med pennskaft och löstagbart stift. Bläckhornet och pennorna förvarades under ett lock i främre delen av bänken. Från årskurs 3 hade flickorna syslöjd för ”fröken” och pojkarna träslöjd för ”läraren” . Det var så vi tilltalade våra lärare. Betygsgraderingen var: A, a, AB, Ba, B, BC och C. Vi barn från Horshaga och Västorp var mig veterligen de enda skolbarnen i Flybo, som hade möjlighet att att få skjuts till skolan – hem fick vi gå.. Vi satt i en heltäckande kur med en dörr bak och med en liten ventil, som släppte in luft och ljus. Kuren var fastsatt på en vagn, som drogs av en häst. Det hände några gånger att vi inte kunde komma fram för snön. Ett annat bestående minne från Flybo skola var att det fanns ett skolbibliotek, där jag var en flitig lånare.

Boestads skola 1930

Boestads skola 1930
Boestads skola 1930

Boestads skola 1930. Klicka på bilden för en större version.

Göran Lenegård har låtit oss veta att på bilden står bröderna Emanuel och Pär Johansson från Heda med Emanuels T-Ford. Emanuel blev skollärare i Blekinge varefter han återvände till Småland och Rottne där han fortsatte som lärare.  Emanuel och Pärs föräldrar vad August och Lovisa, också de från Heda.